Menora

קבוצת מנורה מבטחים.

עבור מנורה מבטחים, הפקנו מצגת לכנס סוף שנה מסכם של האגף לביטוח חיים.
כחלק מהפיתוח הקונספטואלי שלה, חיברנו את עובדי החברה למצגת, הפקנו סרטון של עובדי החברה מדברים וקליפ שכלל צילום של כל עובדי האגף מהסניפים השונים ושיתופם בקליפ.

לדעת יותר

טיפים
סיפור חזותי - מה זה ומדוע זה חיוני עבור מצגות עסקיות.

מצגות עסקיות

סיפור חזותי כסיוע במצגות עסקיות
06.08.2018
כיצד ליצור "סיפור" משכנע

מצגות עסקיות

איך ליצור "סיפור" משכנע?
06.08.2018