REM Energy

שותפות רא"מ – רותם אנרגיה מחצבים.

עבור רא"מ הפקנו מצגת בשתי שפות שמציגה את השותפות והסיפור שלה ומשמשת גם כמצגת משקיעים
בנוסף למצגת הפקנו סרטון תדמית הסברתי דו לשוני.

לדעת יותר

טיפים
סיפור חזותי - מה זה ומדוע זה חיוני עבור מצגות עסקיות.

מצגות עסקיות

סיפור חזותי כסיוע במצגות עסקיות
06.08.2018
10 טיפים לעיצוב מצגת

מצגות עסקיות

10 טיפים לעיצוב מצגת
03.11.2018