REM Energy

שותפות רא"מ – רותם אנרגיה מחצבים.

עבור רא"מ הפקנו מצגת בשתי שפות שמציגה את השותפות והסיפור שלה ומשמשת גם כמצגת משקיעים
בנוסף למצגת הפקנו סרטון תדמית הסברתי דו לשוני.

לדעת יותר

טיפים
כיצד ליצור "סיפור" משכנע

מצגות עסקיות

איך ליצור "סיפור" משכנע?
06.08.2018
כיצד לתכנן מצגת נכון

מצגות עסקיות

איך לתכנן מצגת נכון?
02.10.2018