IEC

חברת חשמל-  חטיבת פרויקטים הנדסיים.

חברת חשמל פנתה אלינו להתמודד במכרז לטובת הפקת מצגת מרכזת לתוכנית עבודה שתומכת נקודות מפתח שונות ואירועים עסקיים. בנוסף לעיצוב ולקונספט, הפקנו ושילבנו סרטוני אנימציה קצרים ששולבו לטובת חידוד המסרים בהתאם למטרות המצגת.

לדעת יותר

טיפים
סיפור חזותי - מה זה ומדוע זה חיוני עבור מצגות עסקיות.

מצגות עסקיות

סיפור חזותי כסיוע במצגות עסקיות
06.08.2018
10 טיפים לעיצוב מצגת

מצגות עסקיות

10 טיפים לעיצוב מצגת
03.11.2018