KKL מצגת עסקית ומרקום - ניבדיזיין
קק"ל

קק"ל

הקרן הקיימת לישראל.

עבור קק"ל, התבקשנו להפיק מצגת שתלווה את יושב ראש קק"ל בכנס החינוך.
המשימה הייתה לפתח מצגת שמספרת את הסיפור מתוך הנאום.
פיתחנו ואפיינו את הנושאים באופן שמשלים ומלווה את הנאמר.  המצגת מבוססת איורים ואנימציות.

לדעת יותר

טיפים
10 טיפים לעיצוב מצגת

מצגות עסקיות

10 טיפים לעיצוב מצגת
סטוריטלינג במצגות למשקיעים

מצגת עסקית

סטוריטלינג במצגות למשקיעים