Shlomo Group

 קבוצת שלמה הינה קבוצת אחזקות ישראלית הפועלת בתחומי התחבורה, הביטוח, הכספים,
התשתיות, הבנייה, השילוח, הלוגיסטיקה והנדלן.

בנינו את אתר המשקיעים של הקבוצה. התהליך כלל את אפיון וגיבוש מבנה האתר, כתיבה ועריכת התכנים, עיצוב ופיתוח. כחלק מעבודתנו אנו מחדשים את המצגת השיווקית של הקבוצה המכסה את כל תחום הפעילות העסקית של הקבוצה ומעצבים מצגות עבור חברות הבת למגוון של צרכים עסקיים.

Site

לדעת יותר

טיפים
כיצד ליצור "סיפור" משכנע

מצגות עסקיות

איך ליצור "סיפור" משכנע?
06.08.2018
סיפור חזותי - מה זה ומדוע זה חיוני עבור מצגות עסקיות.

מצגות עסקיות

סיפור חזותי כסיוע במצגות עסקיות
06.08.2018