Shlomo Group

 קבוצת שלמה הינה קבוצת אחזקות ישראלית הפועלת בתחומי התחבורה, הביטוח, הכספים,
התשתיות, הבנייה, השילוח, הלוגיסטיקה והנדלן.

בנינו את אתר המשקיעים של הקבוצה. התהליך כלל את אפיון וגיבוש מבנה האתר, כתיבה ועריכת התכנים, עיצוב ופיתוח. כחלק מעבודתנו אנו מחדשים את המצגת השיווקית של הקבוצה המכסה את כל תחום הפעילות העסקית של הקבוצה ומעצבים מצגות עבור חברות הבת למגוון של צרכים עסקיים.

אתר קבוצת שלמה

לדעת יותר

טיפים
10 טיפים לעיצוב מצגת

מצגות עסקיות

10 טיפים לעיצוב מצגת
03.11.2018
כיצד לתכנן מצגת נכון

מצגות עסקיות

איך לתכנן מצגת נכון?
02.10.2018