Shlomo Group

 קבוצת שלמה הינה קבוצת אחזקות ישראלית הפועלת בתחומי התחבורה, הביטוח, הכספים,
התשתיות, הבנייה, השילוח, הלוגיסטיקה והנדלן.

בנינו את אתר המשקיעים של הקבוצה. התהליך כלל את אפיון וגיבוש מבנה האתר, כתיבה ועריכת התכנים, עיצוב ופיתוח. כחלק מעבודתנו אנו מחדשים את המצגת השיווקית של הקבוצה המכסה את כל תחום הפעילות העסקית של הקבוצה ומעצבים מצגות עבור חברות הבת למגוון של צרכים עסקיים.

Site

לדעת יותר

טיפים
כיצד לתכנן מצגת נכון

מצגות עסקיות

איך לתכנן מצגת נכון?
02.10.2018
10 טיפים לעיצוב מצגת

מצגות עסקיות

10 טיפים לעיצוב מצגת
03.11.2018