Afcon

אפקון החזקות מקבוצת שלמה הינה חברה מובילה בישראל בביצוע ומתן פתרונות כוללים לפרויקטים בתחומי התשתיות, מערכות אלקטרומכניות, בקרה, אוטומציה ותקשורת.

כחלק מעבודתנו, יצרנו שפה עיצובית ונראות מיתוגית המשמשת את המצגות השונות של הקבוצה וחברות הבת.
עיצבנו מצגות מגוונות לקבוצה עבור מטרות שונות ולמגוון רחב של דרישות עסקיות ושיווקיות כמעט בכל תחום.

לדעת יותר

טיפים
10 טיפים לעיצוב מצגת

מצגות עסקיות

10 טיפים לעיצוב מצגת
03.11.2018
סיפור חזותי - מה זה ומדוע זה חיוני עבור מצגות עסקיות.

מצגות עסקיות

סיפור חזותי כסיוע במצגות עסקיות
06.08.2018