Mileon 92

מלאון 92 הינה חברה פרטית, המתמחה באספקת פתרון כולל בתחום הפיקוח, הבקרה והאכיפה.

החברה פנתה אלינו לטובת מיתוג עסקי כולל.
התהליך כלל את המצאת הסלוגן לחברה, עיצוב הלוגו ויתר המוצרים החזותית, הפקת המצגת השיווקית, פרופיל חברה ,כתיבה שיווקית ועיצוב בשתי שפות.

לדעת יותר

טיפים
כיצד ליצור "סיפור" משכנע

מצגות עסקיות

איך ליצור "סיפור" משכנע?
06.08.2018
סיפור חזותי - מה זה ומדוע זה חיוני עבור מצגות עסקיות.

מצגות עסקיות

סיפור חזותי כסיוע במצגות עסקיות
06.08.2018