haganat hazomeach

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, השרותים להגנת הצומח

עבור הגנת הצומח הפקנו מצגת תדמית אינטראקטיבית להצגת המשרד.
התהליך כלל איסוף וגיבוש התכנים מול האגפים השונים, כתיבה ועיצוב .את המצגת הפקנו בשתי שפות.

לדעת יותר

טיפים
סיפור חזותי - מה זה ומדוע זה חיוני עבור מצגות עסקיות.

מצגות עסקיות

סיפור חזותי כסיוע במצגות עסקיות
06.08.2018
כיצד ליצור "סיפור" משכנע

מצגות עסקיות

איך ליצור "סיפור" משכנע?
06.08.2018