haganat hazomeach

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, השרותים להגנת הצומח

עבור הגנת הצומח הפקנו מצגת תדמית אינטראקטיבית להצגת המשרד.
התהליך כלל איסוף וגיבוש התכנים מול האגפים השונים, כתיבה ועיצוב .את המצגת הפקנו בשתי שפות.

לדעת יותר

טיפים
כיצד ליצור "סיפור" משכנע

מצגות עסקיות

איך ליצור "סיפור" משכנע?
06.08.2018
כיצד לתכנן מצגת נכון

מצגות עסקיות

איך לתכנן מצגת נכון?
02.10.2018